Progra-MEER

MEER dan enkel programmeren

Workshops minimumdoelen informaticawetenschappen

07.01 Programmeren en Algoritmen

Vanaf september 2023 komt er in heel wat studierichtingen van de derde graad secundair onderwijs een nieuw vak Informaticawetenschappen bij. De inhoud van dit vak wordt gebaseerd op het nieuwe minimumdoel 07.01 Programmeren en Algoritmen. Voor heel wat leerkrachten wordt het een zware opdracht om op tijd hun lesinhouden aan deze nieuwe specifieke eindtermen aan te passen. We willen hierbij graag een handje helpen.

Daarom organiseert Progra-MEER een aantal workshops voor leerkrachten rond dit thema (in alfabetische volgorde):

Experten uit de Progra-MEER-groep hebben meegewerkt aan het opstellen van dit minimumdoel.